เวอร์ชันเต็ม: [-- มอ.จัดประชุมวิชาการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ --]

หาดใหญ่ คิว.คอม :: สังคมแห่งการแบ่งปันของคนใต้ -> จิบน้ำชา -> มอ.จัดประชุมวิชาการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-12 14:42

มอ.จัดประชุมวิชาการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดการประชุมวิชาการ "การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย"
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายพิทยพล จันทนะสาโร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เป็นประธานเปิดงาน

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเรื่องภัยพิบัติหลายด้าน
โดยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หัวข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในการประชุมครั้งนี้
- ภัยพิบัติจากคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง โดย ผศ.พยอม รัตนมณี
- ภัยพิบัติจากน้ำท่วม โดย ศ.ดร.สุภัทท์ วงศ์วิเศษสมใจ
- การเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาแผ่นดินไหว โดย ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
- ภัยพิบัติจากรอยเลื่อน แผ่นดินไหว โดย ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
- ภัยพิบัติจากดินถล่มและหลุมยุบ โดย รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
ขอบคุณ เว็บกิมหยง.คอมเวอร์ชันเต็ม: [-- มอ.จัดประชุมวิชาการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014629 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us