ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : 3G คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
don ออฟไลน์
ระดับ: ผ.อ.ปัญญาชน
รายละเอียดผู้ใช้ 

3G คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

@กทช.: 3G คืออะไร
          ในโลกแห่งการติดต่อสื่อสาร สมัยใหม่เช่นทุกวันนี้ หลายคนต้องผ่านหูผ่านตากับคำว่า 3G มาบ้าง พูดกันง่ายๆ 3G คือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคใหม่ (ยุคที่ 3) ที่จะมาใช้ทดแทนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล เช่น GSM (ที่ถือว่าเป็นยุคที่ 2) และระบบอนาล็อก เช่น AMPS หรือ NMT (ที่ถือว่าเป็นยุคที่ 1 หรือยุคแรก) ซึ่งมีมาตรฐานที่ผลิตอุปกรณ์ และผู้ประกอบการทั่วโลกนำมา ให้บริการเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ 2 มาตรฐานคือ WCDMA ซึ่งพัฒนามาจาก GSM ของกลุ่มยุโรป และ CDMA2000 ซึ่งพัฒนามาจาก CDMA (IS-95) ของกลุ่มอเมริกา ทั้งนี้ ในทางวิชาการจะเรียก 3G ว่า IMT-2000
          ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที 3G ได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถ ในการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (ตามมาตรฐานสากล กำหนดว่า อัตราความเร็วมากกว่า 144 kpbs ในทุกสภาวะ 384 kbps ในสภาวะเคลื่อนที่และสูงถึง 2 Mbps ในสภาวะกึ่งเคลื่อนที่) เพื่อรองรับบริการมัลติมีเดีย (ซึ่งรวมทั้งเสียง ข้อมูล และบริการอินเทอร์เนตเข้าด้วยกัน) เมื่อเทียบกับความเร็วของบริการ GPRS ที่ไม่เกิน 170 Kbps หรือ EDGE ที่ได้สูงสุด 384 kbps
          ผู้ผลิตและผู้ประกอบการหลายกลุ่มได้รวมตัวกัน เพื่อมุ่งพัฒนาระบบ 3G อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ซึ่งอยู่มากมายหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น 3.5G (HSPA หรือ cdma2000EVDV) หรือว่า 3.9G (LTE-Long Term Evolution) ในขณะที่บางรายก็พยายามก้าวไปสู่ 4G ซึ่งยังไม่แน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม ITU ซึ่งเป็นองค์กรโทรคมนาคมระดับโลก ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกครั้งโดยคาดหวังว่า ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 จะเป็นระบบที่ก้าวเข้าสู่การรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น 1Gbps ได้อย่างง่ายดายคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ.2012
          ประโยชน์ของ 3G
          เนื่องจากอัตราการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ระบบ 3G มีความสามารถรองรับบริการมัลติมีเดีย นอกเหนือจากการรับส่งเสียงการสนทนาโทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) e-mail หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ซึ่งเป็นบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถส่งคลิปเสียง/คลิปวีดีโอ เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ สนทนาในลักษณะได้ยินเสียงและเห็นภาพพร้อมกัน (video conference) หรือ บริการในลักษณะของ triple play คือโทรศัพท์เข้าใช้อินเทอร์เน็ต และรับส่งข้อมูลอื่นได้พร้อมกัน
          การเปิดโอกาสให้มีการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในประเทศย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง และต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เนื่องจากระบบ 3G มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีความสามารถ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วที่มากขึ้น สัญญาณมีความชัดเจนและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ จากการใช้บริการโทรคมนาคม และหลากหลายมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ การรับส่งอีเมล์และไฟล์ข้อมูลต่าง ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้น ยังสามารถส่งคลิปเสียง/คลิปวีดีโอ เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดเพลง รูปภาพสนทนาในลักษณะได้ยินเสียงและเห็นภาพพร้อมกัน (video conference) ได้อีกด้วยซ้ำจะทำให้สังคมไทย ก้าวเข้าสู่ยุคของการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงไร้สาย หรือ Mobile Broadband Communications อย่างแท้จริง
          กทช.กับ 3G
          กทช.เป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมด้วย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ กทช.ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมมากขึ้น และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มทางเลือกและคุณภาพของการให้บริการ
          กทช.ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดิมทำการ พัฒนาโครงข่ายและบริการให้รองรับ 3G โดยใช้ย่านความถี่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ทั้งกรณีของ บมจ.ทีโอที (ร่วมกัน AIS) ซึ่งได้รับอนุญาตให้พัฒนาโครงข่าย GSM เดิมให้รองรับเทคโนโลยี HSPA ซึ่งถือว่าเป็น 3G+ ในย่ายความถี่ 900 MHz และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (ร่วมกับ DTAC และ TrueMove) ในย่านความถี่อนุญาตจาก กทช.ให้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้งานของ Hutch จากเดิม IS-95 ให้เป็น CDMA200 EVDO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 แล้วในขณะนี้ กทช.ได้เตรียมเปิดย่านความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับ 3G คือย่าน 1.9 GHz คู่กับ 2.1 GHz เพื่อรองรับการให้บริการ 3G ที่จะมีขึ้นเพิ่มเติมในอนาตด้วย
          เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอนุญาตระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในย่านความถี่ใหม่ กทช.ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑ์วิธีการ จัดสรรคลื่นความถี่หรับการประกอบกิจการโทรศัพ์เคลื่อนที่ 3G ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทย โดย กทช. อยู่ในระหว่างการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เป็นการทั่วไปทั้ง 4 ภาค ซึ่งจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 3G ได้ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2552
          สำหรับ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
          ขอเรียนเชิญประชาชน ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและสามารถเสนอความคิดเห็นล่วงหน้า ได้ที่สำนักงานอนุญาตประกอบกิจการสำนักงาน กทช.เลขที่ 87 ถ.พหลโยธิน ซ.8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 355.710 โทรสาร 0-2279-1244 E-mail: business@ntc.or.th This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it Website: www.ntc.or.th
          กระดานข่าว
          คณะกรรมการสรรหา กทช. (กรณีกรรมการ กทช.พ้นตำแหน่งโดยการลาออก) และ (กรณีกรรมการ กทช.พ้นตำแหน่งโดยการจับสลาก) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ สำนักงาน กทช. www.ntc.or.th
          สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่าน "ร่วมแบ่งปันโอกาสให้กับอนาคตของชาติ ร่วมเปิดโลกกว้างให้กับเยาวชนในชนบท" ด้วยการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท สนใจบริจาคได้ที่ www.ntc.or.th หรือ Hotline 1200 หรือ 0 271 0151 ต่อ 394
รูปภาพ:เทคโนโลยี 3G
รูปภาพ: Global.jpg
มาเป็นเพื่อนกันได้ที่
www.twitter.com/donshiki
www.facebook.com/khundon
www.portforex.com
http://exnessclub.blogspot.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
หาดใหญ่อยู่ทิศไหน? คำตอบคือ:ทิศใต้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้